Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3638518
Nội dung đang được cập nhật.