một số hình ảnh hoạt động trường MNVôi

chúng minh cùng múa vui nao!

Hội phụ nữ tặng quà cho nhà trường nhân dịp khai giảng

Đoàn thanh niên tổ chức văn nghệ cho HS

Phụ huynh giao lưu văn nghệ cùng các cháu

Vườn rau công đoàn trường MNVôi

Trái đất này là của chúng mình! chúng mình cùng hát vang nào

Các con ngủ ngoan nhé

Giờ học toán của các bạn MNVôi

Ai kheo tay nhât?