Hoạt động trải nghiệm "Ngày hội bánh trôi nước"

Nhằm giúp các con có thêm hiểu biết về ngày Tết Hàn thực, khơi gợi tình yêu đất nước và lòng tự hào về tinh hoa văn hoá dân tộc, ngày 05/4/2019, trường Mầm non thị trấn Vôi đã phối hợp với phụ huynh học sinh tổ chức cho các bé từ lớp 3-4 đến các bé lớp 5-6 tuổi cùng làm bánh trôi nước thật vui và ý nghĩa.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi trải nghiệm