Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3638518
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Thị trấn Vôi

Lạng Giang, Bắc Giang
3638518
c0voilg.bacgiang@moet.edu.vn